Bu programa kaydolmak için, Eğitim Koordinatörü Şenay Aydın'a ulaşın. 0532-6406474 (Çağrı, SMS, Whatsapp) - senayaydin@msn.com
Farkında olduklarımız / Gölgelerimiz
Hislerimiz / Eylemlerimiz
Duygularımız / Bedenimiz
İnançlarımız / Seçimlerimiz
Hikayelerimiz / Sırlarımız
Kırılganlıklarımız / İçsel Gücümüz
Eksikliklerimiz / Tamlığımız

Pek çok açıdan çelişkilerimizi oluşturmasına rağmen hepsi, insan olma halimizde belli ölçüde ortaklaşıyor. Bile-isteyerek ya da hiç düşünmeksizin dışarıda bıraktığımız, yadsıdığımız, yok olsun diye çabaladığımız bu çelişkiler; ortaklaşma - geçişkenlik olarak "bütünleştirildiğinde" hayatlarımızda büyüleyici bir etkiye yol açabiliyor. Bütünleştirilen ile bütünleştirilmeyen arasındaki temel fark da bu büyüdür zaten. Bütünleştirmek (Entegrasyon); görmeyi, gözlemlemeyi, anlamayı, kabul etmeyi, işlemeyi, dönüştürmeyi ve yeni bir uyumu ve dengeyi ortaya çıkarmayı kapsar.
Nilüfer Devecigil & Berivan Aslan Sungur ile bu bağlamda hayatlarımızda bütünleştirilmeyi bekleyen parçalarımızın tam olarak neler olduğunun ayırdına vardığımız 8 haftalık bir yolculukta ilerlemek için "Tam İnsan" Olmanın Psikolojisi, Online Eğitimi başlıyor. Nilüfer ve Berivan, hayatlarımızda neyi ne kadar seçebildiğimizi ya da hakiki bir özgürlüğü ne nitelikte yaşantıladığımızı yeniden düşünmeye davet ediyor bizi.
 
Sadece zihinde yaşayanlar ya da duygularının yoğunluğunda kaybolanlar, bedenlerinden ne kadar kopuk yaşadıklarının ayırdına nasıl varabilir?
Ailelerinden miras değerlerin ve yargıların dışında kalan bir deneyimi merak edenler, kendi köklerini inkar etmeden yeni seçimleri nasıl kucaklayabilir?
Duygularına temas etmekte zorlananlar, duygularına izin vermek yolunda nasıl ilerleyebilir?
Kendisine verilenlerle memnun olanlar ya da daha fazlasına ulaşmak için sertleşen, yalnızlaşanlar; kişisel güçlerini nasıl yeniden irdeleyebilir?
Çocuğunu merkeze koymakla kendi bireyselliğini geliştirmek arasında bocalayanlar ebeveynliklerinin akıbetini nasıl değerlendirebilir?

İşte bu farklı mefhumların ve ikiliklerin farkında olmadığımızda hala kısmen özgürüz, kendi hikayelerimizin gönüllü esirleriyiz; bu yüzden de kısmen bilinçsiziz ve insandan eksiğiz.

İnsandan eksik olmak / Tam insan olmak
Ayıklamak / Bütünleştirmek
Farklı olanın dışarıda bırakılması / Farklılıkların birlikteliği

Varlığın bir mertebesi olmaktan ziyade, "Tam İnsan Olmak" Nilüfer Devecigil ve Berivan Aslan Sungur'un birlikteliğinde, zengin bir içerik, pratikler, ödevler ve bir topluluk olma adabıyla (ayrıcalığıyla) 8 hafta süren bütüncül bir deneyim olarak tasarlandı.
"Tam İnsan" Olmanın Psikolojisi Eğitiminde, Nilüfer Devecigil, son dönem araştırmaların ışığında hem insan ruhunu, kendilik bilgisini, ilişkileri bilimsel bir temelle yapılandırırken hem de 8 hafta boyunca bir içsel çalışma izleğini oluşturuyor. Ve ilk defa, güncel psikolojinin yoga alanıyla buluşmasıyla eğitim boyunca sorulan soruların, öğrenilen bilgilerin bedendeki izlenimlerini, Berivan Aslan Sungur yoga pratikleri ile derinleştiriyor. Her yaşa ve her seviyeye uygun bu yoga pratikleri, insana kendi ile ilişkisine yönelik farkındalık kazandırmayı hedefliyor.
Nilüfer'in ve Berivan'ın eğitimlerini başka bir çalışmaya taşımak niyetiyle buluşmaları , aslında birçok buluşmanın- ya da en başından beri işaret edilen "Entegrasyon" çalışmasının da temsili. Nilüfer Devecigil'in psikolojinin, somatik (bedensel) vehçesine gönderme yapmaktaki israrı ile Berivan Aslan Sungur'un yoga pratiğini 'içeriden düşünmemizi' sağlayan kavrayışı bir bütünleşme başlangıcı için yeni bir çalışma alanı yaratıyor.

Nasıl bir bütünleşme başlangıcı?

Zihinsel, duygusal ve bedensel süreçlerimizin bütüncül bir deneyimle birbiriyle tamamlanması,
birbiriyle yeni bir anlam yaratacak doğrultuda konuşması,
Hayatımızı yeniden düşünmemizi sağlayan kavrayışlar sunması,
İnsan psikolojisi ve yoga arasındaki geçişleri deneyimletmesi,
Bedenin bilgeliğiyle kendini bilme bakışını buluşturması,

sayesinde teorik bilgiyi içselleştirmek için kavrayış ile deneyimi birleştiriyor. Yaşam içinde de holistik bir şekilde kullanıp geliştirebileceğimiz yeni bir bakış ortaya koyuyor.
Bütüncül bir deneyimle içsel çalışmanın zenginleşmesine katkı sunuyor.
Nilüfer ve Berivan bu başlangıcın, gerçeklikle ilişkimizde bariz bir düzelmeyi ortaya koyabilecek bir alan açmasına niyet ediyor.

1.hafta: Bedende Olmak/Olmamak, Erken Dönem Sosyal Çevre ve Bugünkü Biyolojimiz
2.hafta: Duyguları Hisssetmek, Sinir Sistemi, Stres, Kaynaklar, Uyku&Beslenme&Özbakım
3.hafta: İçsel Güç, Sınırlar, İlişkilerde Güç, Müzakere Becerisi, Suçluluk ve Sorumluluk, Utanç
4.hafta: İç Aile Sistemi, İçsel Parçalarını Tanımak, Öz-şefkat
5.hafta: Kişisel Hikayelerimiz, Aile Sırları, İfadenin Şifası, Yaratıcılık & Mizah
6.hafta: Mindfulness & Gözlemleyen Parça, Katılık / Esneklik, Otomotik Pilot/Deneyim Modu
7.hafta: İnancın biyolojisi, Parça ve Bütün İlişkisi
8.hafta: Hatırlama: "Tam İnsan" Olma Deneyiminin Temel Kavramları

Bu eğitimin tam ortasında duran şey: Daima aynı kalan sınırlı sayıdaki duygusal deneyimler, inanışlar, kavrayışlar, baş etme yolları ve tepkilerden özgürleşme mücadelesini gözler önüne sermek;
Çünkü
Ayrılmak için öncelikle ne olduğunu tanımlamamız gerekmez mi?
Ve bunu çözülmesi ya da ortadan kaldırılması gereken "bir sorun" olarak görmeden, daha ziyade izlerimizin en derin telaffuzu olarak anlamak...
Bizi biz yapan ne varsa, iyisi kötüsü, ortadaki saklısı, unutulanı tutunulanı..yok edilmeyecek. Ona bir ses verilerek kurtarılacak.
Çünkü
Bütünlüğe böyle ulaşır insan.
Kendi tarihinin ağırlığı altında kalmadan, insan olma halinin doğası ve anlamı ile meşgul olur..seve seve..dillendirir...mevcut kılar ve onurlandırır.
Kökünü kurutmak istediği yetersizlikleri, kabul edemediği kırılganlıkları, derinlere gömdüğü unutmaları, gerekçelendirdiği boyun eğişleri ve tüm eksikliklerini kendi hikayesinde bütünlemiş tam insan dünyadaki yerini bulmuştur.

Bir Bütünleşme Başlangıcı, tam da buradan, dünyaya yönelik bir tavra dönüşür.


Sorularınız için Eğitim Koordinatörü Şenay Aydın'a [email protected] adresinden ya da (+90) 532 640 64 74 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Bu programa kaydolmak için, Eğitim Koordinatörü Şenay Aydın'a ulaşın. 0532-6406474 (Çağrı, SMS, Whatsapp) - senayaydin@msn.com