YİN YOGA’DA DERİNLEŞME

120 SAAT ONLINE UZMANLAŞMA PROGRAMI


Programın Amacı 
Programın amacı, Yin Yoga ve yoga anatomisi alanındaki bilgileri pekiştirmek, yanına yenilerini eklemek, öğrencilerin konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak ve yoga alanında derinleşmeleri sağlamak adına yeni bilgiler edindirmektir. Ayrıca program, 4 aya yayılması itibariyle, Berivan Aslan Sungur ile alanda daha uzun süre çalışma ve yaklaşımını içselleştirme imkanı da sağlamaktadır. 
 
Programda uzmanlar alana hakimiyetlerini geliştirecek teknik bilgilerin yanı sıra; kendileri, yoganın felsefi kısmı, hayatın yoga ile ilişkilendirilmesi, psikoloji ve yoga ilişkisi,  çaba, teslimiyet gibi Yin Yoga’nın merkezinde olan ve Berivan’ın Yin Yoga’yı ele alışında üzerinde çok durduğu konular üzerinde de  çalışacaklar. 
 
Kimler Katılabilir? 
· Berivan Aslan Sungur’un 2020 Agustos öncesinde vermiş olduğu herhangi bir 200 saatlik Temel Yin Yoga Programı’nı veya 50 saatlik Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı’nı tamamlamış eski öğrencileri (Bilgilerini pekiştirmek, derinleştirmek, bu alandaki uzmanlıklarını geliştirmek ve bir süre daha Berivan ile çalışmak isteyenler).

· Başka bir uzman ile 50, 100 ya da 200 saatlik Yin Yoga Uzmanlaşma Programı tamamlamış, Berivan Sungur’un alana yaklaşımını tanımak ve alanın inceliklerini derinlemesine kavramak, konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak isteyenler.

· Berivan Aslan Sungur ile 2020-2021 sezonunda 3 modülden oluşan 200 saatlik Yoga Alliance onaylı Temel Yin Yoga Programı’nı tamamlamak adına yola çıkanlar (Bu öğrencilerin bu program öncesinde 50 saatlik Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı’nı tamamlamış olması gerekmektedir). 

Program ücreti 4.150 TL + KDV (4.900 TL)'dir.

Bu program Hapaka.com Dijital Platformu üzerinden yürütülecektir. Aşağıdaki tuşa tıklayarak kayıt olabilirsiniz.
Program Süreci 
Program Hapaka.com Dijital Platformu üzerinden online olarak verilecektir. Program süresince yapılacak olan tüm teorik seansların kayıtları alınıp, program katılımcıları ile Eğitim Platformu üzerinden paylaşılacaktır. Kayıtlar, canlı yayınları kaçıranlar için her canlı yayın sonrası belirli bir süre Eğitim Platformu'nda katılımcıların ulaşımına açık olacaktır.

Pratikler tüm program süresince, her hafta yoğun bir şekilde öğrencilerin hayatında yer alacak olup, haftalık canlı online pratiklere ek, önden çekilmiş bazı pratik kayıtları da hocalıklarını geliştirmek adına peyderpey paylaşılacaktır.

Katılımcılarla online eğitim platformuna yüklenecek verilerin yanı sıra, kapsamlı dijital kitapçıklar da paylaşılacaktır.
 
Ana Başlıklar 
· Pozları çözümlemek için gerekli olan temel anatomik kavramların tekrarı
· Pozları farklı bedenlere, farklı ihtiyaçlara, farklı fonksiyonel amaçlara adapte edebilme ve analiz edebilme yetisinin geliştirilmesi
· Pelvisin hareketleri, oryantasyonu ve pozlar üzerindeki etkisi
· Bedendeki oranlar ve yogamıza etkisi
· Ders Planlama yetisinin geliştirilmesi
· Farklı kişi, yer ve zamanlara özel dersler planlama (ileri yaştakilere, çocuklara belli rahatsızlıkları olanlara, hamilelere yönelik seriler; iş yerlerinde, okullarda Yin Yoga)
· Yin Yoga alanındaki hocalık yetilerini geliştirme, seans sırasında oluşturulan alanın incelikleri
· “İnsanı kendine yaklaştıran” bir Yin Yoga dersinin anatomisi
· Asanalarda yardımcı olma ve dialog yetisinin geliştirilmesi
· Bir Mindfulness çalışması olarak Yin Yoga
· Yoga tarihi ve yoganın ahlaki basamaklarının irdelenmesi
· Çeşitli pranayama ve meditasyon uygulamaları
· Online Ders Vermenin İncelikleri
· Fasya hakkında yeni bilgiler
· Temel sinir sistemi bilgileri ve yoga uygulamaları ile ilişkisi
· Çakra Sistemi
· Yoga ve travma
· “Kendinle ilişki kurma” kavramı ve Yin Yoga pratiğini bir “kendinle ile ilişki kurma ve kurdurma aracı” olarak kullanma sanatı
· Uzmanların yoga anlayışını besleyecek seçilmiş metinlerin incelenmesi, metinler üzerine sohbetler.
· Çaba ve teslimiyet konularının irdelenmesi, bu konuların derslere ve hayata yansımaları.Buluşma Tarihleri:
Hafta sonu Buluşmaları
1. Buluşma: 7 – 8 Kasım 2020
2. Buluşma: 28 – 29 Kasım 2020
3. Buluşma: 19 – 20 Aralık 2020
4. Buluşma: 9 – 10 Ocak 2021
5. Buluşma: 13 – 14 Şubat 2021
Cumartesi - Pazar 10:00 - 16:30 arası (60 saat teori)

Hafta sonu buluşmalarında Yin Yoga alanında derinleşmek adına teorik dersler işlenecektir.

Haftalık Yin Yoga Pratikleri (Minimum 42 saat)
Salı 20:30 – 22:00 Berivan Sungur ile pratik
Perşembe 20:30- 22:00 Duygu Ela Erdoğan ile pratik

Program süresince katılımcılar Berivan Sungur ve uzun süredir birlikte çalışmakta olduğu yoga uzmanı Duygu Ela Erdoğan’ın salı ve perşembe günleri herkese açık online Yin Yoga derslerine ücretsiz katılım sağlayacaklardır. Bu derslere katılım, pratiği içselleştirebilmek açısından önemlidir. Salı ve perşembe seanslarını kaçıran ya da tekrar etmek isteyenler için aynı hafta içerisinde derslerin belirli gün ve saatlerde aynı derslerin “Re-live” (Yeniden Canlı) seanslarına katılım fırsatı sunulacaktır.

Önden Çekilmiş Pratik Seansları (10 saat)
Canlı online pratiklere ek olarak, program süresince katılımcılarla, kendi kendilerine uygulayabilecekleri önceden çekilmiş Berivan Sungur ile pratik seansları paylaşılacaktır.

Program Asistanları ile Soru Cevap Seansları ( 4 saat)
Program boyunca, Yin Yoga alanında deneyimli ve Berivan ile uzun bir süredir çalışmış olan uzmanlar ile her ay bir soru-cevap seansı yapılacaktır. Açılan bu alan öğrenme sürecinizi destekleyecektir.

Asistanlar ile Ek Buluşmalar (8 saat)
Bu buluşmaların gün ve saatleri program başladıktan sonra, gruplar içerisinde belirlenecektir. Bu çalışmanın amacı, katılımcılardan benzer eğilimde olan kişileri, izlemek istedikleri yolda daha küçük gruplar halinde desteklenmektir.
Tüm buluşmalar Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Sertifika
Sertifika almaya hak kazanmak için, tüm online buluşmalara katılmak (kaçırıldığı takdirde seansı izleyen birkaç gün içerisinde kayıttan izlemek), verilen bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, ödevler ve okumaları tamamlamak şarttır.
 
Katılımcılar program sonunda 120 saatlik bir Yin Yoga’da Derinleşme Programı sertifikası almaya hak kazanacaklardır. 
 
Bu sertifika daha önce 200 saatlik bir programı tamamlamış öğrenciler için, Berivan Aslan Sungur’un Yoga Alliance tarafından onaylı 300 saatlik Yoga Hocalığını Geliştirme Programı’nın bir parçası olacaktır. 300 saatlik programında yer alan diğer içerikler için tıklayınız veya [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Berivan Aslan Sungur ile 200 saatlik Temel Yin Yoga Programı’na devam eden öğrenciler, bu program sonrasında 30 saatlik Yin Yoga’da Uzmanlaşma ve Mentorluk Programı’nı tamamladıklarında, Yoga Alliance onaylı 200 saatlik Temel Yin Yoga uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.
 
Berivan uluslararası yoga standartlarını belirleyen Yoga Alliance kuruluşu tarafından E-RYT 500 – RYT 500 sertifikasına sahiptir. Yoga Alliance nezlinde kendine ait bir yoga okulu bulunmaktadır (www.yogaalliance.org).
 
Program için burs başvuruları en son 15 Eylül 2020 tarihine kadar alınacaktır. Başvurmak için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Bu program Hapaka.com Dijital Platformu üzerinden yürütülecektir. Aşağıdaki tuşa tıklayarak kayıt olabilirsiniz.


Berivan Aslan Sungur kimdir?

Berivan Aslan Sungur yoga ile 2000 senesinde üniversitede tanışmış, 2006 senesinden itibaren farklı birçok hoca ile birçok farklı yoga ekolünü hocalık eğitimleri, atölyeler ve dersler alarak deneyimleme ve uygulama fırsatı bulmuştur.  
 
İlk Yin Yoga eğitimini Sarah Powers’dan almış, 2007 yılında yin ve yang yoga, yoga anatomisi, pranayama ve meditasyon üzerine Paul ve Suzee Grilley ile birlikte çalışmaya başlamış; Grilley'lerin yogaya yaklaşımlarından çok etkilenerek, kendileri ile düzenli bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. Haziran 2011’de Paul ve Suzee Grilley’nin İstanbul’a gelmesinde aracı olmuş ve eğitimlerinde asistanlıklarını yapmıştır.
 
Berivan yoga alanındaki çalışmalarını, psikoloji, fizyoterapi, anatomi gibi alanlardaki veri, araştırmalar ve bu alanlarda aldığı dersler ile desteklemektedir. Fizyoterapist ve osteopatlardan insan bedeni, işleyişi ve yoga alanına bu bilgilerin aktarılmasında danışmanlık ve dersler almıştır. İnsana ve hayata yaklaşım konusunda Psikiyatr ve psikoterapist Dr. Erdoğan Çalak’dan etkilenmiş, kendisi ile 10 yılı aşkın bir süre temasta kalmış, terapistlere verdiği formasyonlara 3 sene boyunca katılmıştır. Bireysel, çift, aile, grup gibi çok çeşitli terapi süreçlerini kişisel olarak deneyimlemiştir. Hem travma terapi, bağlanma, ebeveynlik, mindfulness gibi alanlarda aldığı eğitimler, hem de 2 çocuk anneliği ve 10 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü evlilik deneyimleri vasıtası ile insanı anlamak için yoğun bir çaba sarf etmektedir. 
 
Yogayı -fiziksel bir pratiğin ötesinde- günümüz modern insanının kendi hakikatini ve büyük Hakikat’i anlaması için, bir yardımcı unsur olarak görmektedir. Yin Yoga yaklaşımı seneler içerisinde; şefkati ve farkındalığı merkeze koyan, yogayı felsefesi ile birlikte ele alarak hayatın kendisi ile bir bütün olarak gören bir yaklaşıma evrilmiştir. 
 
2007-2019 yılları arasında Cihangir Yoga’da hocalık yapmış olan Berivan Sungur, eğitim ve derslerinde Yin Yoga, Yoga Anatomisi, Yang Yoga (Tao Vinyasa), İşlevsel Yaklaşım ve Asana Analizleri, yoganın felsefesi ve hayatın içine entegre edilişi alanlarına odaklanmıştır. 2009 yılında Türkiye’deki ilk Yin Yoga Uzmanlaşma Programı’nı vermeye başlayarak, o gün bugün, bu alanda yüzlerce hoca yetiştirmiş, Yin Yoga’nın Türkiye’de yaygınlaşması ve sevilmesinde öncülük yapmıştır.
 
Uluslararası yoga eğitimleri onay kuruluşu olan Yoga Alliance nezlinde Berivan Aslan Sungur ile Yoga adı altında bir yoga okulu bulunmaktadır. Sertifikaları uluslarası geçerliliğe sahiptir.
 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur; IFM (Institut Français de la Mode)’da Moda ve Tekstil İşletmesi masterı yapmıştır. Moda alanında hem sektör hem de eğitim ve danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Anatomi, fizyoloji, varoluş, felsefe, psikoloji, psikolojik astroloji alanları ile ilgilenmektedir.
 
Özellikle evlilik ve çocuklar alanlarındaki hayat deneyimlerinden damıttıklarını, yoga öğretisi ile iç içe geçirmeye çalışmakta; sıradan bir hayatın içinde, yogayı, teslimiyeti ve özgürlüğü aramakta ve bu gibi konularda çeşitli mecralarda yazılar yazmaktadır. 
www.berivanaslansungur.com
 
Berivan Aslan Sungur’un bakış açısı ile Yin Yoga
Yin Yoga, her yaşa ve seviyeye uygun, meditatif bir yoga uygulamasıdır. Uygulamanın özü, yoganın köklerine dayanır. Pozlarda uzun süreli kalınır ve uygulama sırasında etkilenmesi hedeflenen bölgelerdeki kaslar pasif bırakılır. Bedene esneklik kazandırır. Hem zihni hem de bedeni meditasyona hazırlar.
 
Berivan, kişiye pozlara ezbere girmeyi öğretmek yerine, birlikte pozları ve öğrencinin bedenini tanıyarak, anlayarak, her gün, kişinin o günkü hakikatini baz alarak uygulama yapmayı aktarmaya çalışmaktadır. Yin Yoga’yı aktarış tarzı, alan dışında aldığı farklı eğitimler ve annelik, partner deneyimi ile seneler içerisinde evrilmiş ve özünde günümüz modern insanını kendine yaklaştırmaya niyet eden, şefkati ve farkındalığı odaklı bir uygulama halini almıştır.
 
Yin Yoga, modern yaşama hakim olan “aceleye, yapmaya, başarmaya odaklı” hayatımızı dengeleyici niteliktedir. İnsanı yavaşlatarak, kendini dinlemesine, kendi içine bakmasına vurgu yapar. Ruhu ile kopan bağını yeniden oluşturmasına, insanın kendine yaklaşmasına yardımcı olur. Bu anlamda günümüz insanı için yoga terapisi niteliğinde olabileceği söylenebilir. Diğer yandan fiziksel olarak da yang (dinamik, kasları güçlendirmeye odaklı) yoga uygulamasını ve tüm yang fiziksel aktiviteyi dengeler. Özellikle kalça, bel bölgesi, leğen kemiği, omurga ve bacaklardaki bağ dokularını hedef alır. Omurga sağlığı için çok faydalıdır.


Sorularınız için [email protected] adresinden Eğitim Koordinatörü Hülya Dinç'e yazabilirsiniz veya 0542 201 70 78 numaralı telefondan kendisine sesli arama veya mesaj (SMS, Whatsapp) ile ulaşabilirsiniz. Çalışma günleri içinde arama, mail ve mesajlarınıza 24 saat içerisinde geri dönülecektir.